Четири екопроекта по ПУДООС ще се реализират в населени места в община Казанлък

Четири екопроекта по ПУДООС ще се реализират в населени места в община Казанлък

Четири населени места в община Казанлък ще реализират проекти в сферата на екологията, след като получиха одобрение и ще бъдат финансирани от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) по Националната кампания „За чиста околна среда“ 2014. „Пътека през вековете“ се нарича екопроектът на кметство с. Бузовград, спечелило финансиране по ПУДООС в размер на 10 000 лв. По този проект ще бъде изградена екопътека с кътове за отдих, чешми, указателни и информационни табели, туристически карти с маршрути. Екопътеката е особено интересна, защото тръгва от с. Бузовград, води към уникалния Мегалит и продължава по билото. За децата, за утрешния ден“ се нарича проектът на кметство с. Шейново, който спечели финансиране от ПУДООС в размер на 10 000 лв. Зелена площ над 2 дка, в посака на изток от центъра на населеното място, ще бъде превърната в привлекателен кът за отдих и детски игри. Ще бъдат обновени алеите, ще бъдат поставени пейки, а за малчуганите ще бъде обособен кът с детски съоръжения. „Екокласна стая в училищния двор“ е проектът на ОУ „Св. Климент Охридски“ в гр. Крън, спечелил финансиране от 5000 лв. по Националната кампания „За чиста околна среда“ 2014. Другото училище, чийто проект също бе одобрен по тази програма и получава финансиране от 5000 лв., е ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ в с. Хаджи Димитрово. Проектът се нарича „Учим и играем в красива и безопасна околна среда“. С тези 4 проекта по ПУДООС по-малките екообекти, които през 2014 г. се реализират в града и населените места – паркове в междублокови пространства, зелени площи, детски и спортни площадки, екопътека и др., стават общо 11.

   

0 коментарa

Виж още