ЧЕЗ представя на пресконференция проект по екологизация на блокове 4, 5 и 6 на ТЕЦ Варна

ЧЕЗ представя на пресконференция проект по екологизация на блокове 4, 5 и 6 на ТЕЦ Варна

ЧЕЗ представя на пресконференция предстоящия проект по екологизация на блокове 4, 5 и 6 на ТЕЦ „Варна”, съобщиха от компанията. ТЕЦ „Варна” осигурява повече от 60% от резерва за българската енергийна система и изпълнява изключително важна роля при възникване на кризисни ситуации и повишена консумация на електроенергия. С екологизацията ЧЕЗ ще изпълни изискванията, заложени в приватизационния договор на дружеството, както и част от поетите от България ангажименти във връзка с присъединителния договор с ЕС.

   

0 коментарa

Виж още