Ценен експонат получи историческия музей в Русе от НАП

Ценен експонат получи историческия музей в Русе от НАП

Ценен експонат получи историческия музей в Русе. Той е предоставен от НАП след като е отнет в полза на държавата. Това е мраморна глава от бюст или статуя на мъж, която е отлично запазено римско копие на върховния старогръцки бог Зевс, намерена в района на античния град Никополис ад Иструм и е с особена голяма историческа, художествена и експозиционна стойност. От 2011 г. до края на месец май тази година от НАП са изготвени 44 проекта на заповеди на министъра на финансите, с които на музеи от цялата страна са предоставени безвъзмездно 6 399 движими вещи, представляващи културни ценности. Те са отнети в полза на държавата като веществени доказателства или предмет на извършено престъпление с влезли в сила съдебни споразумения и присъди по наказателни дела, образувани за иманярство и пренасяне на културни ценности през границите на страната.

   

0 коментарa

Виж още