Цветанов: Необходими са 3 млн. за Перник и 1,3 млн. лева за София след труса

Цветанов: Необходими са 3 млн. за Перник и 1,3 млн. лева за София след труса

Кабинетът ще разработва стратегия за развитие на доброволчеството при бедствия по европейски модел, обяви вицепремиерът Цветан Цветанов, който отговаря за координацията при кризи. Той докладва в парламента за реакцията на властта след земетресението. По думите му при необходимост ще бъде включен и задължителен предмет за защита при бедствия в училищата. На 3 милиона лева възлизат щетите от земетресението на обществените сгради в Перник. За 1 300 000 са тези в София. 41 сгради вече не могат да се използват, съобщи Цветанов. Вицепремиерът констатира, че хората възприемат тел. 112 като информационен, а той по думите му е за „спасяване на човешки живот". За четири часа в ранната утрин на 22 май, при най-силния трус, е имало 5460 обаждания до него. Цветанов обясни повече за целите на стратегията: „Повишаване качеството при работа с подрастващото население относно начините за действие при пожари, бедствия и други извънредни ситуации. Изготвяне на информационно-обучителни материали, книжки, дипляни, брошури и др. Засилване на ангажираността на медиите и подобряване взаимодействието с тях с цел осигуряването на пълна и своевременна информираност на обществото и недопускане на паника сред него. Да продължи подобряване на ефективността на междуведомствената и вътрешноведомствената координация и комуникация в централните органи на държавната власт, териториалните органи на местната власт, неправителствените организации и работодатели при пожари, бедствия и други извънредни ситуации. Подобряване на комуникацията между органите, междинната спасителна система, подобряване взаимодействието с общините с цел повишаване ефективността на реакция при пожари, бедствия и други извънредни ситуации. Разбира се, най-голямото предизвикателство пред държавата след закриване на военната служба и след като вече нямаме военно обучение е да разработим стратегия за развитие на доброволното движение на база европейския опит". Ангел Найденов от левицата съобщи, че е поискал колегата му Антон Кутев да се извини на перничани. В профила си в социалната мрежа Facebook той попита дали няколко паднали комина и тухли са най-големият проблем на страната ни.

   

0 коментарa

Виж още