Хората, временно ангажирани за работа - с по-висока защита

Хората, временно ангажирани за работа - с по-висока защита

Нови текстове в Кодекса на труда предвиждат по-висока защита на хората, ангажирани с договори за временна заетост,съобщи Монитор. Според текстовете, представени от социалния министър Емилия Масларова, вече ще е заложена възможност изпълнението на работа за определен срок или до завършване на определена работа на работника и служителя на предприятие ползвател да бъде извършвано чрез уговаряне в трудов договор между него и предприятието, което осигурява временна заетост. Определени са и елементите на трудовия договор - мястото на работа, датата на сключването му, началото на неговото изпълнение и времетраене, размерът на основния и допълнителните платени годишни отпуски и други С предлаганите разпоредби се осигурява възможност работниците и служителите, наети от предприятията осигуряващи временна заетост, да не са поставени в по-неблагоприятно положение от работниците и служителите, наети от предприятията ползватели. Изрично е регламентирано, че страните не могат да уговарят клаузи, които забраняват или водят до невъзможност за сключване на трудов договор или възникване на трудово правоотношение между предприятието ползвател и работника или служителя след изтичане на времето, за което той е предоставен за изпълнение на работата.

   

0 коментарa

Виж още