Хванаха фирма в опит да източи ДДС във Варна

Хванаха фирма в опит да източи ДДС във Варна

Дружество за производство на хранителни стоки попадна в данъчен капан при опит за неправомерно ползване на данъчен кредит в размер на 66 хиляди лева. При проверката от приходните инспектори от „Средни данъкоплатци и осигурители” при НАП-Варна, са установени груби нарушения на данъчното законодателство. Бирниците установили, че проверяваното лице е подписвало множество записи на заповед с физически и юридически лица за суми в значителни размери, а разплащането по част от тях е извършвано с продукция или суровини, които не са осчетоводявани в дружеството. Започналата проверка преминала в ревизия, но собствениците и служителите на дружеството отказали да съдействат на ревизорите, като укрили счетоводна и търговска информация. Наложила се намесата на прокуратурата, при което са иззети компютърните носители на данните за дейността на дружеството. Поради големия обем на информацията, съдържаща се в иззетите компютърни конфигурации, ревизорите използвали софтуера за извършване на електронни ревизии, който им позволява по-бързо да структурират информацията и да изготвят извадки с точен анализ. Така чрез електронна ревизията е установено, че дружеството е декларирало доставки на продукция към страни членки на ЕС, но при извършени проверки по линията на административното сътрудничество със страните от съюза се разбира, че значителна част от чуждестранните клиенти не са получили тези доставки. Установява се също, че за ревизирания период по сметките на дружеството и на собствениците са постъпвали парични средства от чужбина, които са с неизяснен произход. До момента са разкрити допълнителни задължения към бюджета за близо 500 000 лева. Данъчните са наложили обезпечителни мерки, като са запорирали банкови сметки и активи на дружеството. За да обезпечат събирането на невнесени данъчни и осигурителни задължения от началото до сега публичните изпълнители във Варна са наложили възбрана на 17 недвижими имота на стойност 4 407 920 лева. На фирми, средни данъкоплатци и осигурители, е наложен запор на 21 движими вещи за близо 1, 6 млн. лева, а запорираните банкови сметки са 76 за 10 846 881 лева. Събраните просрочени задължения от средните данъкоплатци за първите девет месеца на годината нахвърлят 51 милиона лева.

   

0 коментарa

Виж още