Установиха 20 незаконни строежа край яз."Копринка"

Установиха 20 незаконни строежа край яз."Копринка"

20 броя незаконни строежи са установени в сервитута (прилежащият терен) на язовир "Копринка", съобщиха вчера от Регионален отдел "Национален строителен контрол" - Стара Загора, при РДНСК Югоизточен район в отговор на журналистическо питане на "Старозагорски новини". За тяхното премахване са издадени 13 броя заповеди на основание съставени констативни актове по чл.225 ЗУТ. В сила са влезли четири броя, които са в процедура по премахване - покана за доброволно изпълнение - за един строеж, избор на изпълнител за два от строежите и предстоящо премахване, определено за м.март, за един строеж. Една от заповедите е доброволно изпълнена, а за осем от заповедите има все още висящо съдебно производство. Заповедите на началник РДНСК ЮИР са потвърдени на първа инстанция, но са обжалвани пред ВАС и са без решение до момента. Проверката за незаконното строителство е била извършена съвместно с РИОСВ - Стара Загора. Проверени са били и 27 строежа на територията около язовир "Жребчево" (намиращ се на територията на три общини - Нова Загора, Твърдица и Гурково), като са съставени 22 констативни протокола. При проверките са констатирани 5 строежа, за които не са представени необходимите строителни книжа и документи и са образувани административни производства по реда на чл.225 ЗУТ за издаване на заповеди за премахване. В процеса на административното производство за един от строежите е представено Удостоверение за търпимост, издадено от главния архитект на Община Нова Загора, след което образуваното административно производство е прекратено. В процеса на административното производство за друг от незаконните строежи, при извършена втора проверка е установено, че е премахнат доброволно от извършителя. За останалите 3 незаконни строежа са издадени заповеди за премахване. Заповедите са влезли в законна сила. Един строеж е премахнат доброволно, а другите два са в процес на доброволно премахване от извършителите. Росица РАДНЕВА

   

0 коментарa

Виж още