Тракийски университет - ректорат Стара Загора

Тракийски университет - ректорат Стара Загора

От 05.03.2012 год. Тракийския университет стартира кандидатстудентска кампания за учебната 2012/2013 год. Приемът на документи за провеждане на предварителни кандидатстудентски изпити в гр. Стара Загора се извършва в Учебен отдел на Ректората, стая 201. В градовете Ямбол, Хасково и Добрич – документите ще се приемат в бюрата на „Центъра за кандидатстудентска подготовка и информация” и „Националната асоциация за прием на студенти”. Кандидатстудентските изпити ще се проведат в следните градове: В гр. Стара Загора на 24.03. и 07.04.2012 год. – изпити по биология (за сп. ветеринарна медицина), обща езикова култура, социална медицина и тестове по биология, география, математика, икономика, общотехническа подготовка и общообразователна подготовка. В гр. Ямбол на 25.03., 08.04. и 05.05.2012 год. – тестове по математика, общотехническа подготовка и общообразователна подготовка. В гр. Хасково на 21.04.2012 год. – тест по биология. В гр. Добрич на 28.04.2012 год. – изпит по биология (за сп. ветеринарна медицина) и тест по биология.

   

0 коментарa

Виж още