СЮЗО организира семинар по Закона за управление на етажната собственост в Благоевград

СЮЗО организира семинар по Закона за управление на етажната собственост в Благоевград

СЮЗО организира семинар по Закона за управление на етажната собственост в Благоевград. За Радио ‘‘Фокус’’ - Пирин изпълнителният директор на Сдружението на югозападните общини Любица Томова каза, че обучението е предназначено за общински служители, които се занимават с правомощията на общините и функциите по Закона за управление на етажната собственост. По думите й – в програмата са обхванати всички теми, които касаят общинските служители тяхната роля в процеса на управление на етажната собственост. Някои от темите на семинара са свързани с учредяване, функции и статут на сдружение на собствениците; Наредба за създаване и поддържане на публичен регистър на сдружения на собствениците в сгради в режим на етажна собственост – задължения и отговорности на общините при водене на регистъра; представяне на приложенията – образци към наредбата и начините за попълването им; Книга на етажната собственост и Правилник за вътрешния ред в етажната собственост – нови моменти, права и задължения на собствениците и на общините; проблеми при прилагането на новия ЗУЕС – дискусия, казуси от практиката, решения. Лектори на обучението ще бъдат експерти от Дирекция „Жилищна политика” към Министерството на регионалното развитие и благоустройството. „Те участват в изработването на самия закон и наредбите за неговото прилагане. Това са хората, които могат да дадат най-точна насока и методически указания за прилагането му”, каза Томова. Семинарът ще се проведе днес от 10.00 до 17.00 часа в конферентната зала на Областна управа – Благоевград.

   

0 коментарa

Виж още