Събраха 109 млн. лв. данъци за 3 месеца

Събраха 109 млн. лв. данъци за 3 месеца

С около 35 на сто в сравнение с първото тримесечие на миналата година са се увеличили приходите в централния бюджет от данъци и осигуровки, съобщи пресаташето на ТД на НАП Мариета Добрева. Постъпленията са 108 953 034 лв. Плавно нарастват сумите от ДДС - 25 753 918 лв. Приходите от корпоративни данъци, срокът за плащането на които изтече на 31 март, са 18 953 414 лв., но има фирми, които не са се издължили. Двойно повече приходи са постъпили от данъка върху дивидентите спрямо същия период на 2008 г. С над 3 млн. лв. повече в сравнение с миналата година е платеният данък върху доходите на физически лица. Срокът е до края на април, месец преди края му в бюджета са влезли 13 430 363 лв. Увеличените приходи се обясняват с отпадането на облекченията на семейното подоходно облагане и даренията към инвалиди. Тенденция за плавно нарастване има и при приходите от осигурителните фондове - те са със 7 млн. лева повече спрямо първото 3-месечие на 2008 г. Постъпленията от Държавно обществено осигуряване са 37 922 472 лв., а здравните вноски - 11 092 234 лв. Нивото на събраните до момента приходи показва, че Старозагорска област е икономически стабилна и засега няма риск за приходната част на бюджета на ниво Териториална дирекция на Националната агенция за приходите, смятат експертите.

   

0 коментарa

Виж още