Старозагорец декларира над милион лева доход за 2011

Старозагорец декларира над милион лева доход за 2011

Малко над милион лева приходи за 2011г. е декларирало физическо лице от Стара Загора. Същото вече е платило над 100 хиляди лева данък общ доход и се е възползвало от 5-те процента отстъпка. Други две физически лица от Областта са декларирали доходи за 300 000 лева всяко и също са ползвали процентното намаление. До момента в Офиса на НАП са подадени над 2 120 декларации за доходите на физически лица, а други 133 са изпратени по Интернет. Припомняме на физическите лица, в това число земеделските производители и тютюнопроизводителите, че могат да ползват 5% отстъпка върху данъка за довнасяне, ако подадат своите декларации по Интернет подписани с електронен подпис и платят данъка до края на кампанията - 2 май 2012г. При плащане по банков път се изисква попълването на платежно нареждане за плащане към бюджета. Задължително условие за коректно плащане е вписване на верни лични данни, период, за който се отнася плащането и входящ номер на декларацията. Важно е в платежното нареждане да се попълни и кода за вид плащане (111213-„Данък върху доходите на физически лица - свободни професии, граждански договори, наеми и др.” за декларациите за облагане на доходите на физически лица) в специално определеното за това поле. Напомняме на клиентите си да не пропускат попълването и на Справката за окончателния размер на осигурителни доход за 2011г., когато е необходимо.

   

0 коментарa

Виж още