Стара Загора ще приеме френска делегация

Стара Загора ще приеме френска делегация

На 7 и 8 април в Стара Загора е на посещение делегация от Френския департамент Де ла Дром в състав: Г-н Жан Луи Боне, съветник в Департаменталния съвет, отговаря за децентрализираното сътрудничество Г-н Томас Бекел, Заместник Главен директор на Департаменталния съвет Г-жа Лоранс Лопез, Експерт „Европа и децентрализирано сътрудничество”, Дирекция „Териториални политики” Гостите са в Стара Загора, за да потвърдят политическата воля за сътрудничество между местните власти на двете общини. Досега Община Стара Загора работи с Департамент де ла Дром по темата за развитие на туризма с обмяна на опит, на посещения и др. Визитата на делегацията съвпада и с новината за спечеления проект по Оперативна програма „Регионално Развитие”, приоритетна ос 4. „Местно развитие и сътрудничество”, операция 4.2: Междурегионално сътрудничество” – „ЕЛЕКТРОННА ПЛАТФОРМА ЗА ОБМЕН НА ДОБРИ ПРАКТИКИ И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛЕН ТУРИЗЪМ” и подписването на договора на 10 април в МРРБ за реализацията му. Проектът е подаден в МРРБ на 30 октомври 2008 г. Одобрените за финансиране средства са – 276 350,00 лева, които се предоставят изцяло безвъзмездно по схема BG161PO001/4.2-01/2008 “Подкрепа за междурегионално сътрудничество и обмен на най-добри практики” . Срокът на изпълнение е 18 месеца. Партньори по проекта ще бъдат : Департамент Ла Дром, Франция и Община Лариса, Гърция. За партньор от България е привлечена и Община Сливен. Екипът на проф.Светлин Танчев и Община Стара Загора си сътрудничи с Департамента Дром в сферата на туризма и през миналата година експерти от общината и един общински съвет бяха във Франция на посещение по тази тема. А връзките с Община Лариса, област Тесалия от Гърция се възстановиха през миналата година, когато по покана на кмета на Лариса делегация от Община Стара Загора направи посещение и туризма беше една от идентифицираните теми за сътрудничество. В рамките на посещението ще бъдат обсъдени и първите стъпки за реализацията на спечеления проект. Община Стара Загора и Департамент Де ла Дром си сътрудничат от 2005 г. като началото е положено от подписаното в тази година Споразумение между НСОРБ и Асоциация на френските департаменти. Програмата на посещението на френските гости включва посещение в Офиса по туризъм, запознаване със стратегията по туризъм, РИМ, Неолитни жилища,среща с Постоянната комисия по евроинтеграция на ОС. По време на срещата с Кмета, Проф. Св. Танчев, ще се обсъдят възможности за сътрудничество по други теми извън проекта. В сряда делегацията ще посети туристически обекти в Казанлък.

   

0 коментарa

Виж още