Стара Загора строи Регионален център за управление на отпадъците

Стара Загора строи Регионален център за управление на отпадъците

На 29.07.2014 г. от 11.00 ч., в землището на с. Ракитница, ще се състои официалната церемония по полагане на „първа копка” за изграждане на Регионален център за управление на отпадъците - Стара Загора. Стойността на договора за изграждането му е 32,5 млн.лв. с ДДС и включва като подобекти Регионално депо за неопасни отпадъци, Общински център за рециклиране и Инсталация за сепариране и закрито компостиране. Проектът се реализира по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № DIR 5112122-С007, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и Държавния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“ Ще бъде извършен водосвет от Н.В. Старозагорския митрополит Галактион. На събитието ще присъстват министърът на околната среда и водите в оставка Станислав Анастасов, ръководителят на Управляващия орган на Оперативна програма "Околна среда" Спиридон Александров, кметът Живко Тодоров, кметовете на общините партньори, представители на фирмите-изпълнители на дейности по проекта, медии и граждани. Кметът Живко Тодоров подписа договора за изпълнението на проекта „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Стара Загора" на 14.03.2014 г. Регионалното депо за отпадъци на Стара Загора трябва да бъде готово до средата на 2015 г. Бенефициент е Община Стара Загора, а партньори са общините - Братя Даскалови, Гурково, Гълъбово, Казанлък, Мъглиж, Николаево, Опан, Павел баня, Раднево, Твърдица, Чирпан и СНЦ „Регионално сдружение за управление на отпадъците – Стара Загора". Проектът премина през доста затруднения – съдебни спорове относно Оценката за въздействие върху околната среда и проекта за Подробен устойствен план, които бяха обжалвани на няколко инстанции, но в крайна сметка общината спечели делата. Сегашното градско сметище „Мандра баир" ще бъде ликвидирано. Чрез реализацията на проекта се цели намаляване на замърсяването на околната среда в общините от региона на Стара Загора. Ще се постигне увеличаване на разделното събиране на битовите отпадъци и тяхното рециклиране, въвеждане на ефективна и екологосъобразна система за съвременно управление на отпадъците в региона.

   

0 коментарa

Виж още