Средната заплата за първите три месеца е 731 лева

Средната заплата за първите три месеца е 731 лева

Средната месечна работна заплата за първото тримесечие на тази година е 731 лева, което е ръст с 0,6 на сто спрямо края на 2011-а и с близо 9 процента в сравнение с първите три месеца на миналата година, сочат данните на националната статистика. През януари тя е била 720 лева, през февруари е паднала с лев, а през третия месец на годината е стигнала 754 лв. На тримесечна база най-голям ръст на заплатите е отбелязан в секторите „Други дейности" - с 15,7 на сто, търговията и ремонтът на автомобили и мотоциклети - с 11,6 процента, и „Професионални дейности и научни изследвания" - с 9,7 на сто. Спрямо първото тримесечие на миналата година най-много са се увеличили възнагражденията в сектора на създаване и разпространение на информация и творчески продукти и далекосъобщения – с 18,7 на сто, и „Професионални дейности и научни изследвания" - с 18,3 процента. За първото тримесечие на тази година най-високи са заплатите в секторите на създаване и разпространение на информация и творчески продукти и далекосъобщения - 1724 лева, следвани от производство и разпределение на енергия и горива – 1582 лева, и финансовите и застрахователни дейности – 1394 лева. Най-ниско платени пък са били работещите в хотелиерския и ресторантьорския сектор – 475 лв., следвани от административните и спомагателни дейности – 485 лв. и селското стопанство – 530 лв.

   

0 коментарa

Виж още