Специален педагог: Добавената реалност помага на децата с аутизъм

Специален педагог: Добавената реалност помага на децата с аутизъм

Според педагог, модерната технология помага за развитието на умствените способности на аутистите.

Веска Василева, смята, че иновативната българска компания Duard, използваща в продуктите си технологията за добавена реалност, помага на децата с увреждания, както и на тези със специални образователни потребности, включващи деца с: аутизъм, синдром на Аспергер, хиперактивност и др. Василева има дългогодишен опит в работата с деца със специални потребности.

Напредъкът на технологиите през последните години, според педагога, може да бъде успешно приложен при работата с децата със СОП, както за обучение, така и за забавление.

По време на своята работа, с продуктите на Duard, в които е използвана добавена реалност - мобилно приложение „Опознай животните с добавена реалност” и иновативният пъзел „Червената шапчица”, Василева установява, че посредством различни стимули, основните потребности на децата, могат да бъдат удовлетворени:

- способства за развитието на умствените способности на децата;

- стимулира се въображението и образното мислене;

- спомага за процеса на развитие на социалните компетентности;

- служи за преодоляване на различни страхове;

- подпомага развитието на емоциите;

- благоприятства за развитието на нови  навици, свързани предимно с грижа;

- съдейства на специалиста за развитието на мотивация и ентусиазъм;

- служи за забавление.

В следствие на дългогодишната си практика като специален педагог, Василева е категорична, че водещ принцип при работа ѝ с децата със СОП, е необходимостта от задаването на чести инструкции, при извършването на поредица от действия или казано другояче, информацията за конкретната задача, да бъде предоставяна на детето на малки стъпки.

С помощта на добавената реалност, компютърните обeкти се пресъздават в реалният свят, което позволява на детето със СОП, да добие по-ясна представа за поставената задача и да улесни нейното изпълнение. Освен това, разнообразните техники за наслагване на компютърна графика и звук, благоприятстват върху зрението и слуха и очертава една по-ясна и лесна за асимилиране картина.

   

0 коментарa

Виж още