Софиянци идват да живеят в Русе

Софиянци идват да живеят в Русе

133 софиянци са дошли да живеят в Русе през миналата година. Това показват резултати на статистическото бюро след проведеното преброяване. Резултатите показват също, че броят на заселилите се в общината хора е по-голям от този на напускащите. През 2011 г. в резултат на вътрешната миграция населението на община Русе се увеличава с 376 души. На територията на общината са се заселили 1833 лица. Общо 380 или 20.7% от общия брой на заселените са променили обичайното си местоживеене от населени места на други седем общини на област Русе и имат настоящ адрес в границите на община Русе, като естествена и предпочитана дестинация е областния град. Общо 1 453 души са се заселили в община Русе, изселвайки се от други области на страната. Най-много лица са се заселили в общината, идвайки от три области: Разград/323/, Силистра/182/ и Велико Търново/161/. Нов настоящ адрес на територията на община Русе имат и 133 души, които са се изселили от столичния град. Общо 1457 лица са напуснали населените места на община Русе през 2011 г. От тях 497 са се заселили в другите седем общини на област Русе, като близо половината са с нов настоящ адрес в община Иваново. В други области в страната са се заселили 960 лица. Всяко четвърто лице, променило обичайното си местоживеене в рамките на годината с нов адрес извън границите на област Русе, се е заселило в столицата. 351 са лицата, които са променили местоживеенето си от едно населено място в друго в границите на община Русе.

   

0 коментарa

Виж още