Софийска вода продължава да спира трайно водата на големи длъжници

Софийска вода продължава да спира трайно водата на големи длъжници

От 15 ноември 2011 г. "Софийска вода" ще продължи акцията си от лятото за налагане на крайната мярка за прекъсване на водоснабдяването на клиенти, които са с натрупани големи задължения към компанията за използвани ВиК услуги. Проведената през лятото кампания спрямо 200 домакинства, ще се превърне в практика на "Софийска вода" и сега ще продължи спрямо повече от 1000 домакинства със средно задължение към компанията в размер над 1 500 лв. Длъжниците са от кв. "Слатина", кв. "Стефан Караджа", жк. "Левски", жк. „Сухата река“ и жк. „Хаджи Димитър". Към края на месеца същата мярка ще бъде приложена и срещу нелоялни клиенти в кварталите „Дружба“ и „Младост“. Трайното прекъсване на водоснабдяването е последна мярка, която "Софийска вода" предприема срещу нередовните платци. Всички домакинства с индивидуални партиди, които са включени в списъка за влизане в процедура за трайно прекъсване на водоснабдяването, са били посетени с цел преговори за изплащане на задълженията и уведомени за датата на предстоящото спиране на водоподаването. "Софийска вода" предприема тази крайна мярка, за да защити интересите на своите редовни клиенти. Според анализите, около 87.7% от несъбраните вземания се дължат от домакинства, а останалите са търговски потребители. Общият размер на натрупания дълг към дружеството до момента е 62 млн. лв. и е по-голям от размера на годишните инвестиции. Тъй като "Софийска вода" и новият мажоритарен собственик "Veolia вода" реинвестират цялата печалба във ВиК мрежата с дългът от 62 милиона лева би могло да бъдат подменени близо 200-220 км. улични водопроводи или да бъде изградена около 40 км. нова канализация в София. „Софийска вода” системно следи неплатените сметки и предприема всички законови методи за събирането на задълженията. Специализиран отдел на дружеството работи с нередовните клиенти, като изпраща напомнителни писма. Клиентите с две просрочия и дълг над 30 лв. получават обаждания по телефона, специалисти „преговори с клиенти” извършват посещения в имотите, за които има натрупан дълг и предлагат различни възможности за плащане. Важно е да се отбележи, че представителите на „Софийска вода” винаги се легитимират със служебни карти. Дружеството предлага и възможност за сключване на споразумение за разсрочено плащане. Всички тези методи са били приложени безуспешно към клиентите, включените в списъка за трайно прекъсване на водоснабдяването. За тях все още съществува една последна възможност – да се свържат със „Софийска вода”, за да намерят вариант за изплащане на задълженията си. От началото на годината до момента, "Софийска вода" е предявила по съдебен ред искове срещу над 4000 клиенти, които не са плащали дължимите суми за използвани ВиК услуги в продължение на година. Съдебното търсене на дългове е другата крайна мярка, които компанията използва за събирането на задълженията от нередовните платци. „Софийска вода” не толерира некоректните потребители и ще продължи да предприема всички законови средства за събирането на дългове. По този начин дружеството защитава интереса на коректните си клиенти, благодарение на които услугите се поддържат и се правят инвестиции за тяхното подобряване.

   

0 коментарa

Виж още