Синдикати препитват политици предизборно

Синдикати препитват политици предизборно

С приемането на Манифест за обществено-политическото и социално-икономическото развитие на България (2009-2013) завърши двудневният дискусионен форум за гъвкавата заетост, организиран от КНСБ и фондация "Фридрих Еберт". Документът е връчен на представителите на различни политически сили на заключителната среща. "Представили сме визията си по приоритетите за развитието на страната за следващите четири години. Отношението на политиците към тях ще определи в голяма степен поведението ни преди, по време и след парламентарните избори през настоящата година и ще бъде основа за подписването на новия Пакт за икономическа стабилност с бъдещето правителство", поясни Иванка Данаилова, председател на Регионалния съвет на КНСБ в Стара Загора. Манифестът е изготвен на базата на оценката за изпълнението на подписания преди три години Пакт за икономическа стабилност и е съобразен с условията на икономическата криза. Вижданията на синдикатите са изложени в 6 раздела - необходими промени в Конституцията на Република България, икономическа и фискална политика, политика на пазара на труда, политика по доходите, политика по социалната закрила и развитие на социалния диалог и колективното трудово договаряне и усъвършенстване на трудовото законодателство. Голямо значение е отдадено и на секторните политики в реалния бизнес. Синдикатите смятат, че антикризисната политика не трябва да бъде само на национално ниво, а и в отделните сектори. Повдига се отново въпросът за необлагаем минимум и увеличаване на данъчните ставки за високодоходните групи. За пръв път се поставя и въпросът за гаранции за пенсионните фондове, както се гарантират депозитите в банките. Обърнато е и внимание на завръщащите се от чужбина българи, тяхната адаптация и реализация на пазара на труда, за което трябва да бъдат направени специални програми.

   

0 коментарa

Виж още