Седем са свободните работни места в Бюрото по труда в Гоце Делчев

Седем са свободните работни места в Бюрото по труда в Гоце Делчев

Седем са обявените свободни работни места в Дирекция „Бюро по труда” Гоце Делчев. В момента в Бюрото по труда в Гоце Делчев се търсят трима учители. Едното вакантно място е за работа в детска градина, а останалите две работни места са за учители в общообразователно училище. Сред обявените свободни работни места има и две места за чистачи, както и по едно място за възпитател и за залесител. Основната част от възможностите за заетост в района на Гоце Делчев през последните месеци са предимно в шивашките фирми, а повечето от предлаганите работни места са за хора без специалност и квалификация.

   

0 коментарa

Виж още