Седем министри ще отговарят на депутатски въпроси на парламентарния контрол

Седем министри ще отговарят на депутатски въпроси на парламентарния контрол

Седем министри ще отговарят на въпроси и питания в редовния парламентарен контрол. Пръв на въпроси на народните представители в 11.00 часа ще отговаря вицепремиерът и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов. Към него има отправени три въпроса, единият от които, зададен от народния представител Георги Божинов, свързан с инцидента в село Шума. Другите два въпроса са относно пренасянето през границата на трупа на починал в Република Турция български гражданин и поисканата справка от отдел "Противодействие на икономическата престъпност" при СДВР за евентуални действия, предприети от централата на ПП ДПС във връзка с изпратено отворено писмо от Висш мюсюлмански духовен съвет. Втори в парламентарния контрол ще се включи министър на здравеопазването, който ще отговори на въпрос, зададен от депутата на „Синята коалиция” Ваньо Шарков, относно изпълнението на хигиенните изисквания при съгласуването на хигиенно-защитната зона на летище Бургас. Министърът на земеделието и храните ще отговори на въпрос, свързан опазването на Държавния горски фонд от пожари. Освен това към него има отправени още пет въпроса, свързани с провеждането на процедура по признаване на гроздовата ракия като национален продукт от Европейския съюз, изплащането на директните плащания на площ на земеделските производители, продажба на земи от Държавен фонд чрез поименни компенсационни бонове, спазването на стандарт "Стара планина" и работата на лабораториите към районните ветеринарно-медицински служби. В редовния петъчен контрол ще се включат още министърът на икономиката и енергетиката Трайчо Трайков, министърът на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев, към който има зададени три въпроса и министрите на външните работи Николай Младенов и на правосъдието Маргарита Попова. Очаква се преди парламентарният контрол народните представители да продължат обсъждането на Закона за автомобилните превози, който по предложение на Петър Мутафчиев беше изтеглен по-напред в проектопрограмата за работа на парламента. Проектът предвижда въвеждането на нови изисквания за упражняване на професията автомобилен превозвач. С промените се предлага разпоредба, с която се създава задължение за кметовете на общини да определят маршрута на движение на пътните превозни средства, с които се извършват превози с атракционна цел, като се съобразяват с условията за безопасност и сигурност на пътниците. Промените предвиждат специализирани и случайни превози на деца и/или ученици да се извършват от водачи, чиято възраст е не по-малка от 25 години и не по-голяма от 60 години. В мотивите на законпроекта се посочва, че по този начин се гарантира наличие на житейска зрялост, възможност за адекватни реакции при всяка ситуация на пътя, както и професионален опит на водачите. Освен това се въвежда изискване тези превози на деца да се извършват с автобуси, на които от датата на първата регистрация не са изтекли повече от 10 години, с цел осигуряване на по-голяма сигурност и безопасност за децата и учениците, които се превозват с тях. Предвиждат се и промени в републиканската транспортна схема, които имат за цел синхронизирането на автобусния транспорт с железопътния транспорт. При обсъждането на законопроекта от ДПС изразиха опасение, че така много малки населени места ще останат без автобусни превози, тъй като с предлаганите изменения се обхващат всички областни градове, както и такива с население над 30 000 души. Народните представители ще разгледат още на първо четене изборния кодек, закона за горите, законопроектът за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата. Очаква се още депутатите да приемат на второ четене Закона за защита на личните данни и Закона за кредитните институции.

   

0 коментарa

Виж още