Седем вековни дървета на територията на община Брезово са обявявени за защитени със заповед на министър Нона Караджова

Седем вековни дървета  на територията на община Брезово са обявявени за защитени със заповед на министър Нона Караджова

Три летни дъба на възраст 500, 300 и 200 години, два цера на 200 и на 150 години, зимен дъб на 300 години и благун на приблизително 250 години са обявени за защитени, съгласно Закона за биологичното разнообразие, със заповед на министър Нона Караджова. Четири от дърветата са в землището на с. Чоба, две – в землището на с. Сърнегор и едно – в землището на с. Чехларе,община Брезово. Със заповедта се забраняват дейности, водещи до унищожаване, увреждане или влошаване на физиологичното състояние на дърветата. Нарушителите се санкционират съгласно действащото законодателство, като глобата може да бъде до 5 000 лв. за физически лица и до 10 000 лв. за юридически лица. На територията на РИОСВ-Пловдив има около 70 защитени от Закона за биологично разнообразие вековни дървета.

   

0 коментарa

Виж още