РИОСВ-Русе кани млади природолюбители за участие в конкурси

РИОСВ-Русе кани млади природолюбители за участие в  конкурси

По повод Световния ден на околната среда 5 юни и 2012 г. Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе обяви конкурси на тема: „Обичам природата и я пазя!” за рисунка, литературни творби (есе или стих) и фотографии. Крайният срок за предаване на творбите в инспекцията е 30 май 2012 година, а победителите ще бъдат обявени на 5 юни. Целта на конкурсите е да насочи вниманието на подрастващите към богатството и красотата на природата, да споделят с изразните средства на изкуството свои преживявания и впечатления от съприкосновението им с нея. В творбите си участниците могат да отразят конкретни природозащитни дейности или да дадат примери за недобросъвестно отношение на хората към заобикалящата ги среда. В конкурсите могат да вземат участие индивидуално или групово ученици от основните и средни училища на територията на областите Русе, Разград и Силистра. Желаещите да се включат в конкурсите могат да предадат до 2 творби по избор. РИОСВ-Русе потърси съдействието Регионалните инспекторати по образованието в областните градове за разпространяване на информацията. Условията за участие в конкурсите могат да бъдат намерени на интернет страницата на РИОСВ-Русе на адрес: www.riosv-ruse.org/konkursinariosv-ruse/2751-usloviyaza-uchastie.html. Екипът на РИОСВ-Русе пожелава успех на участниците в конкурсите!

   

0 коментарa

Виж още