РИОСВ – Благоевград отбелязва Световния ден на влажните зони с беседа и филм

РИОСВ – Благоевград отбелязва Световния ден на влажните зони с беседа и филм

С беседа и прожекция на филм за сладките водоеми/Fresh water/ РИОСВ – Благоевград и ученици от Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия – гр. Благоевград ще отбележат световния ден на влажните зони – 02 февруари. Международната дата традиционно се отбелязва с образователни инициативи и с активното участие на млади хора. През 2010г.и 2011г. ученици, водени от експерти на регионалната екоинспекцията, наблюдаваха водолюбиви птици край река Струма до Благоевград. Събитието ще се проведе на 02 февруари /четвъртък/ от 11:00ч. в информационния център на РИОСВ в гр. Благоевград, ул. Свобода 1. Световния ден на влажните зони води началото си от 1971г., когато на тази дата в иранския град Рамсар е подписана Конвенцията за влажните зони – Рамсарска конвенция.Това е първият международен договор, засягащ опазването на биологичното разнообразие. Обявяването за Рамсарско място не налага специални ограничения при ползването на влажните зони, напротив подкрепя риболова и използването на всякакви други ресурси – тръстика, лечебна кал, сол, дивеч и т.н., в разумни граници, осигуряващо дългосрочното им ползване в бъдеще. Всички влажни зони са включени приоритетно в Националната екологична мрежа. През 2012 г. темата на международната кампания е „Влажни зони и туризъм”, като инициативите протичат под надслов: „Туризъм във влажните зони: Едно великолепно изживяване”. В глобален мащаб е известно, че поне 35 % от Рамсарските места в света декларират определено ниво на развиване на туристически дейности в тях. Осигуряването на добре управлявани устойчиви туристически практики, както и информация за туристите за значението на влажните зони е важна предпоставка за опазването на всички влажни зони по света и гарантира дългосрочните ползи за местните общности, дивата природа, икономиките и биологичното разнообразие. В списъка на конвенцията за влажните зони с международно значение, България е представена с 11 влажни зони, с обща площ 35 273 хектара. Това са “Атанасовско езеро”, “Комплекс Беленски острови”, “Дуранкулашко езеро”, “Остров Ибиша”, “Шабленско езеро”, “Местността Пода”, “Поморийско езеро”, “Комплекс Ропотамо”, “Езеро Сребърна”, “Езеро Вая” и „Карстов комплекс Драгоманско блато”. През 2011 г. МОСВ допълни националния списък на страната с влажни зони с международно значение с „Карстов комплекс Драгоманско блато”, който включва едни от последните опазени в България карстови блата. Това е най-новата влажна зона за страната, включена в списъка на конвенцията на 11 февруари 2011 г.

   

0 коментарa

Виж още