Рибно стопанство изграждат в Сандрово

Рибно стопанство изграждат в Сандрово

Рибно стопанство за развъждане и угояване на риба ще бъде изградено в с. Сандрово. Проектът е на стойност 2 307 072.28 лв, а размерът на одобрената безвъзмездна финансова помощ е 1 384 243.37 и представлява 60% от одобрените инвестиционни разходи. Проектът предвижда модернизиране на съществуващи рибарници за отглеждане насом, шаран и амур. Производствената 10 годишна програма предвижда производство на риба за консумация - годишно на 24 000 кг сом, 12 000 кг от смесена посадка шаран и амур и около 800 кг. плевелна риба каракуда. Срокът за изпълнение на проекта е 11 месеца, като се предвижда и разкриване на 4 нови работни места.

   

0 коментарa

Виж още