РЗИ Варна - водата негодна за пиене и готвене непосредствено след възстановяване на водоподаването

РЗИ Варна - водата негодна за пиене и готвене непосредствено след възстановяване на водоподаването

Поради авария на главен водопровод в град Варна е издадено предписание до експлоатиращото предприятие за незабавна дезинфекция на водопроводната мрежа и извършване на съответния лабораторен контрол до възстановяване на качествата на водата. На основание гореизложеното, питейната вода в изброените райони не следва да се ползва за пиене и приготвяне на храна, непосредствено след възстановяване на водоподаването. За отмяна на забраната гражданите ще бъдат допълнително уведомени.

   

0 коментарa

Виж още