Ремонтират сградата на Начално училище Св.Св.Кирил и Методий в Разлог

Ремонтират сградата на Начално училище Св.Св.Кирил и Методий в Разлог

Кметът на Община Разлог лично внесе в Министерството на труда и социалната политика проект “Текущ ремонт на сградата на Начално училище “Св.Св.Кирил и Методий” в гр.Разлог” по Проект „Красива България”. Стойността на внесения проект е 199 966 лева, 50% е съфинансирането на Община Разлог. „Обявената кампания за набиране на проектни предложения по проект „Красива Балгария” за 2012 г. е благоприятна възможност Община Разлог да получи безвъзмездно финансиране в размер на 100 000 лв. за изпълнение на необходими ремонтни дейности на най-старото училище в Разлог, изградено изцяло с пари на дарителите Петър и Иван Каназиреви.”, каза инж. Красимир Герчев. При одобрение за финансиране на проекта ще бъде извършен цялостен ремонт на покрива на училищната сграда, включващ подмяна и пренареждане на керемиди, ремонт на част от покривната конструкция, подмяна на водосточни тръби и улуци и още - измазване на коминни тела, направа на плътна дървена обшивка, полагане на хидроизолация. В проекта е заложен ремонт на северната и западната фасади на сградата, монтаж на нова PVC и алуминиева дограма, изкърпване на външната мазилка, шпакловане и боядисване на фасади. Вътрешните ремонтни дейности по проекта включват ремонт на санитарните помещения, ремонт на ВиК и електро инсталации. „Изпълнението на проекта е поредната стъпка в осигуряване на съвременна, икономически и енергийно ефективна образователна инфраструктура в община Разлог. Към настоящия момент в началнто училище се обучават 140 ученици от 1-ви до 4-ти клас, като 1-ви и 2-ри клас са с целодневна форма на обучение. Има разкрита подготвителна група за предучилищно образование и възпитание. В едното крило на сградата се провеждат извънкласни занятия по изкуствата и междуучилищни конференции, форуми и други. Едно от помещенията функционира като общински Център за социална превенция.” , допълни още инж. Красимир Герчев.

   

0 коментарa

Виж още