Реконструират три детски градини в Хаджидимово

Реконструират три детски градини в Хаджидимово

Хаджидимово е сред 28-те общини, които получават общо 19.7 млн. лева за внедряване на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура. Кметовете получиха чекове със стойността на договорите от министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова и Деница Николова, ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие”. По схемата „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура на 178 малки общини” ще бъдат реконструирани 31 училища и 17 детски градини и ясли. В община Хаджидимово средствата в размер на 825 387 лева ще бъдат вложени в ЦДГ "Надежда", ЦДГ "Незабравка" с.Копривлен и ЦДГ "Пролет" с.Абланица. Внедряването на мерки за енергийна ефективност включва подмяна на дограма (прозорци, врати), топлинна изолация, основен ремонт и подмяна на абонатни станции/котелни стопанства, изграждане на инсталации за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ), балансиране на отоплителна, вентилационна инсталация ремонт и подмяна на вътрешна отоплителна/охладителна/вентилационна инсталация, монтиране на радиаторни термостатни вентили и разпределители, въвеждане на енергоспестяващо осветление, внедряване на автоматизирани системи за управление и регулиране на потреблението на топлинна и електрическа енергия и газифициране на сградата. Към днешна дата средствата от ОПРР, инвестирани в образователна инфраструктура, възлизат на 400 млн. лева по 207 договора. С проекти са се включили общо 607 учебни заведения, от които 13 са университети. 217 от тях са напълно завършени, по останалите работата продължава.

   

0 коментарa

Виж още