Расте броят на починалите от ракови заболявания

Расте броят на починалите от ракови заболявания

Ракът на гърдата и белия дроб са причина за смъртта на най-много болни с онкологична диагноза през 2011 г., сочат неокончателните данни на „СБАЛОЗ д-р Марко А. Марков – Варна”. Най-голямо е увеличението на случаите с летален изход при болните с белодробен карцином - във Варненска област – от 25,9 на 100 хил. през 2010 г. на 57,5 на 100 хил. през 2011 г. Следва смъртността при рак на млечната жлеза – 46,5 на 100 хил. срещу 34,1 на 100 хил. през 2010 г. На трето място е смъртността при пациентите с рак на дебелото черво – 28,4 на 100 хил. при 15,1 на 100 хил. през 2010 г. Като цяло се забелязва сериозно покачване на общия брой на починалите пациенти през миналата година в сравнение с 2010 г. , показват данните на онкоболницата. Увеличението е почти двойно - от 170,5 на 100 хил. души население на 330,5 на 100 хил. Починали са 1322 болни от рак през 2011 г. при 790 през 2010 г. във Варненска област. Няма регистрирани смъртни случаи на деца с онкологична диагноза. Общият брой на новозаболелите във Варненско е 2168 души, като увеличението спрямо 2010 г. е с 436 човека. В резултат на профилактичните програми, прилагани от варненската онкологична болница, се забелязва значително подобряване на ранната диагностика. Най-сериозен е ръстът при рак на маточното тяло и по-незначителен при рак на белия дроб. Дългогодишното налагане на превенцията по отношение на рака на млечната жлеза от специалистите вече дава сериозни резултати – 80,1 % от новооткритите случаи на заболяването са в ранен стадий. Тази година „СБАЛОЗ д-р Марко А. Марков – Варна” ЕООД планира продължаване и обогатяване на профилактичната програма, станала традиция през последните години. Още в първите месеци на 2012 г. предстои обявяването на безплатни прегледи за профилактика на рак на млечната жлеза, рак на маточното тяло и рак на простата. По-голям е и броят на направените операции през миналата година. Хирургичното отделение работи по 19 клинични пътеки, а преминалите през него блони през 2011 г. са 1407, които са с 258 повече от 2010 . Наблюдава се трйна тенденция за повишаване броя на средните и много големи операции и намаляване броя на малките операции спрямо предходната година.

   

0 коментарa

Виж още