Ранен мишелов е изпратен тази сутрин в Спасителен център

Ранен  мишелов е изпратен тази сутрин в Спасителен център

Експертите на РИОСВ-Русе изпратиха тази сутрин ранен екземпляр от защитения вид обикновен мишелов (Buteo buteo) в Спасителния център в гр. Стара Загора. Сигналът е подаден в следобедните часове на 16 февруари от жител на гр. Мартен. Съгласно разпоредбите на Закона за биологично разнообразие по преценка на експертите (или ветеринарните лекари), екземпляри в безпомощно състояние се освобождават или оставят в природата. Ако състоянието им позволява, се изпращат за лечение и възстановяване в Спасителен център. Наблюдава се тенденция за лек спад на броя на подадените в РИОСВ-Русе сигнали през 2011 г., в сравнение с 2010 г. и случаите на установени животински видове в безпомощно състояние - през 2010 г. те са 31, а през 2011 г. – 23. Относително постоянен остава броят на изпратените в ЦРРРВ – Стара Загора птици: за 2010 г. – 17 бр., а за 2011 г. - 24 изпратени птици.

   

0 коментарa

Виж още