Районен център 112 – София и Областна администрация Благоевград организираха кръгла маса за Област Благоевград

Районен център 112 – София и Областна администрация Благоевград организираха кръгла маса за Област Благоевград

Областният управител Костадин Хаджигаев откри, провелата се днес в Конферентната зала на Областна администрация Благоевград, кръгла маса на тема „Взаимодействие между Районен център 112 и службите за спешно реагиране в Област Благоевград – гаранция за ефективно обслужване на сигналите към телефон 112“. Той подчерта ролята и значението на Единния европейски номер за спешни повиквания-112, като една, съвременна и високотехнологична система, осигуряваща бърз и безплатен достъп до службите за спешно реагиране в случаи на заплаха за здравето, сигурността и имуществото на гражданите, при различни бедствия, произшествия и инциденти. Заместник областният управител Георги Баханов запозна присъстващите с дневния ред и случаите, при които изискваната помощ се определя като „спешна“. Началник „Районен център-112“ – София Цветомир Цеков говори за развитието от създаването на тел 112, като пилотен център през 2007 г. в гр. София, до днес, когато на територията на Р България успешно функционират шест/6/ такива центъра. Област Благоевград е към Центъра в гр. София, които обслужва Югозападен район: Област София, Област Софийска, Област Кюстендил, Област Перник, Област Благоевград. Полиция, Пожарна и Спешна медицинска помощ на територията на областта са на едно от първите места при взаимодействие с Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112. За денонощие за Област Благоевград се регистрират около 110 инцидента, като най-голям е техният брой в градовете Благоевград, Петрич и Сандански. За месец на тел 112 постъпват над 3300 сигнала за инциденти от компетентността на службите за спешно реагиране в областта. Над 1600 инцидента, касаещи Спешна медицинска помощ, като те са с 20% по-малко в сравнение с други области, над 1400 инцидента се отнасят всеки месец към МВР - Благоевград и около 250 за „Пожарна безопасност и защита на населението“. Началник сектор качествен контрол Вася Василева представи Концепция за развитие на „Национална система 112“ и европейски практики, от които могат да бъдат заимствани добри практики, за по висока ефективност и взаимодействие между службите за спешно реагиране и Районен център 112. Инж. Йосиф Колев говори за взаимодействието между РЦ 112 и службите за спешно реагиране и предаването на сигнали към областна и общинска администрация, която тема прерасна в ползотворна дискусия и споделяне на опит от участниците в кръглата маса - представители на общини на територията на Област Благоевград и представители на Полиция, Пожарна и Спешна медицинска помощ.

   

0 коментарa

Виж още