Разглеждат бюджета на община Благоевград за 2012 г. на извънредно заседание на ОбС

Разглеждат бюджета на община Благоевград за 2012 г. на извънредно заседание на ОбС

На извънредно заседание Общинският съвет в Благоевград ще разгледа бюджета за 2012 г.. Председателят на ОбС Даниела Савеклиева каза, че бюджетът е реалистичен, целесъобразен и съобразен с икономическата ситуация в момента. По думите й е важно да се отбележи, че има приемственост по отношение на бюджета за 2011 г. за развитието на детските заведения. Те бяха санирани по проект за енергийна ефективност. Предвижда се тази дейност да продължи, като част от детските градини ще се газифицират. „Така се затваря цикъла за обновяване на цялата учебна структура в община Благоевград. Предвиден е и ресурс да се подсигурят всички здравни, учебни и културни заведения, както и инфраструктурата”, каза Савеклиева. През тази година се предвижда завишаване на средствата за всички културни институции. Савеклиева посочи, че приоритет на предложената за одобрение инвестиционна програма е, че се набляга върху концентриране на финансите за цялостно решаване на проблемите по области, а не на парче. Като допълнителна точка в дневния ред на сесията е новата структура на Общинска администрация. „Тя представя един нов модел на работа и един нов подход – мениджърски. Като цяло структурата ще бъде запазена, но ще бъде подобрена връзката между отделните дирекции и звена, които ще работят по общи проекти и задачи. Създават се нови отдели „Образование”, едно счетоводно звено и нова длъжност за диетолог за детските градини”, каза Савеклиева. Предвижда се и отговорник за материалната база на детските градини. Предвижда се намаление на общия брой на служителите с 19 бройки, като основното намаление е в броя на кметските наместници – от 15 на 8. Не се планира намаляване на фонд „Работна заплата”. На днешната сесия, която ще започне в 09.30 ч. ще се обсъждат още няколко точки – предложение на кмета Атанас Камбитов за кандидатстване за финансиране от Международната банка за възстановяване и развитие за създаване на център за ранно детско развитие. Ще се определи и колко средства ще отпусне Община Благоевград за целево финансово подпомагане на жителите на село Бисер.

   

0 коментарa

Виж още