„Работете внимателно! Пазете живота и здравето си!”

„Работете внимателно! Пазете живота и здравето си!”

В гр. Варна на 21 февруари 2012 г. под мотото „Работете внимателно! Пазете живота и здравето си!” ще се реализира информационна среща с цел ограничаване на производствения травматизъм. Събитието се организира от Министерство на здравеопазването, Община ВАРНА, РЗИ- Варна и Медия Експерт Груп 2011. В Младежкия дом от 10,00 до 12,00 часа ще бъдат представени филми за ограничаване на производствения травматизъм в строителството, преработващата промишленост, дърводобива, ще се разпространяват листовки и брошури, съдържащи информация относно основните причини за производствения травматизъм, мерки за предотвратяването му в най-рисковите сектори на икономиката, както и как работещите да се предпазят от трудовите злополуки. . На 21 февруари мероприятията ще се проведат в завод Девня Цимент гр.Девня от 14.00 -15.00ч. и в ПГГСД “Н.Хайтов” от 14.30 – 15.30 ч. В последните години нивото на производствения травматизъм се счита за един от важните показатели за качеството на условията на труд и на дейностите за осигуряване на здраве и безопасност при работа на национално, регионално и фирмено ниво. През 2010 г. в България са станали 3025 трудови злополуки, от тях 94 са завършили със смърт, а 22 с инвалидност. 575 от злополуките са се случили по време на обичайния път при отиване или при връщане от работното място. 1134 от всички злополуки са с жени. Производственият травматизъм предизвиква човешки страдания, но и големи икономически загуби – общо загубените календарни дни през 2010 г. са 158 324. Условията на труд в България значително се различават от тези в западните страни, членки на Европейския съюз по фактори, които водят до почти двойно по-високите нива на трудови злополуки у нас. Водещ отрасъл по броя на трудовите злополуки е строителството, следван от търговията на едро, производство на машини, здравеопазване, транспорт и др. Според проучване в страните от ЕС България заема второ място по общ брой трудови злополуки на работното място и общ брой трудови злополуки, предизвикали неработоспособност.

   

0 коментарa

Виж още