Работа на бързи обороти през първите сто дни на общинското ръководство

Работа на бързи обороти през първите сто дни на общинското ръководство

Една от основните задачи пред новото ръководство на Община Стара Загора през изминалите 100 дни бе да се набележат водещите цели в работата и да се сформира силен екип от професионалисти. Това обясни днес кметът Живко Тодоров на пресконференция заедно със заместниците си Йордан Николов, Янчо Калоянов и Иванка Сотирова, секретаря на общината Цена Велкова и главния финансист Цанка Ганева. Водещо е било заложеното в управленската програма по време на предизборната му кампания, както и да не се изтъкват негативите на предишното ръководство, а да се работи на бързи обороти, обясни той. По думите му новата структура на Общинската администрация, приета през януари 2012 г. от Общинския съвет, е създадена на принципа по-малко началници, повече работещи хора. Личният състав на всички структури на Община Стара Загора е намален със 78,5 щатни позиции, общата численост на администрацията пада от 349 на 331 служители. От 4-ма на 3-ма е намален броят на заместник-кметовете. Дирекциите от 9 са сведени до 8, отделите от 26 до 23, а секторите от 9 до 4. Закрити са 6 щатни бройки за специалисти в кметските наместничества. Силната община се нуждае от силни контролни функции, така структурата е по-ефективна, намалени са йерархичните връзки на подчиненост и по-пряко се стига до висшето ръководство, обясни кметът Живко Тодоров, който демонтира устройството за достъп до кабинета си още в първия си работен ден. От началото на мандата си новият кмет проведе 11 приемни дни и изслуша над 220 граждани на общината. „Горещият” телефон на Община Стара Загора за приемане на предложения, жалби, сигнали за нередности и закононарушения заработи по-активно, като от началото на 2012 г. премина на 24 часов режим. На телефонните номера: 042/ 614 613 и 0875 126 613 са приети 203 сигнала, от които във връзка с битови, градоустройствени и комунални проблеми – 77; обществен ред, екология и чистота – 60; сигнали за безстопанствени кучета -19; във връзка със снегопочистването – 47. Без обедна почивка работят „Центърът за информация и услуги” в сградата на общината и офисът на отдел „Местни данъци и такси” на бул. “Методий Кусев” N 35, а в четвъртък с удължено работно време до 19:30 часа. Два пъти седмично, във вторник и четвъртък от 13:30 до 17:30 часа е осигурен свободен достъп на гражданите до всички етажи в сградата на общинска администрация. Всеки понеделник строителните техници от Отдел „Кадастър, регулация и контрол на строителството”, са на разположение на гражданите в седемте Административни бюра на Стара Загора. Общинските служители от центъра за услуги на гражданите в скоро време ще имат унифицирани облекла с отличителните знаци на общината. Работещите към седемте Административни бюра на община Стара Загора са работили извънредно по време на усложнената зимна обстановка, като към тях са се включили и лишени от свобода на лек режим, беше отчетено още днес. В изпълнение на предизборните си обещания кметът Живко Тодоров отчете още, че на 13 февруари е сключен договор, чрез който всички кметства на територията на Община Стара Загора получават достъп до интернет, а през март ще бъдат активирани три безплатни интернет зони покриващи парк „5 октомври”, парк „Александър Стамболийски” и автогарата. Той припомни и получените награди на Стара Загора за „Бизнес-град на 2011 г.”, която се дава от Дарик радио и вестник "24 часа" , както и „Най-добър град за живеене в България", според класацията на сайта DarikNews.bg. По време на пресконференцията екипът отчете, че данъчната тежест за населението не е увеличена, наполовина е намален туристическият данък за фирмите. Таксата битови отпадъци за населението се увеличава с 20 на сто, заради неизграденото все още Депо за битови отпадъци, за фирмите обаче пада от 5 на 3 промила, обясни общинското ръководство. Спестените средства от съкращаването на 80 щатни позиции ще бъдат пренасочени към други дейности и за провеждане на антикризисна политика на общината. Новоназначени са 130 души в отделите „Чистота” и „Озеленяване”, за които обаче се плаща със средства от оперативните програми, стана ясно още на пресконференцията. Ограничените възможности за повишаване на собствените приходи на общината, както и недостигът на средства за капиталови разходи през 2012 година, определят европейските фондове като основна възможност на общинското ръководство за успешна реализация на инвестиционни намерения. То отчете днес, че е подписан договор за стартиране на проекта „Превръщане на културно-историческите паметници от Античния период на Стара Загора в туристическа атракция”, на стойност 4 387 493.88 лв., както и за Модернизация на отделението по лъчелечение към КОЦ Стара Загора по ОПРР на стойност 6 770 801 лв. До месец юни ще приключи работата по проекта „Подобряване физическата и жизнена среда в кв. „Железник” на стойност 6 935 155 лв. Внесени са документите за кандидатстване по програма „Мерки за енергийна ефективност в обществени сгради" на Международен фонд „Козлодуй". В процес на разработка са проектите за „Регионална система за управление на отпадъците в регион Стара Загора”, за 52 037 750 лв., „Интегриран воден проект на Община Стара Загора по ОПОЗ” с приблизителна стойност 25 545 000 лв., Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт за 30 656 683 лв. и „Подкрепа за деинституционализация на социални институти, предлагащи услуги за настаняване на деца в риск“ с индикативна стойност 4 924 000 лв., с които Община Стара Загора ще кандидатства по Оперативните програми. Някои от тях, заварени от новото общинско ръководство почти пред провал, се наложи да бъдат спешно преработвани и надеждите са, че все пак ще бъдат предадени в срок и ще получат финансиране. В сферата на културата и спорта за първи път културният и спортният календар на Община Стара Загора за 2012 г. са изработени в диалог и пълна прозрачност след проведени обществени обсъждания, с участието на общински съветници от съответните комисии в ОбС, представители на спортни клубове и културни институти. Целта ни е заложените в тях събития да са интересни и ефективни, с адресат към различни социални групи, с изискване за качество, равнопоставеност и обективност при разпределение на средствата, обясниха от ръководството на Община Стара Загора. В сферата на образованието е направен пълен преглед на сградния фонд на училищата и детските градини в Община Стара Загора. Изготвя се план за реконструкция и ремонт на сградите, свързан с енергийната ефективност и добрите условия за провеждане на образователния процес. През следващите месеци трябва да стартира същинският ремонт на ЦДГ N 5, като 508 112 лв. се осигуряват от Фонд „Козлодуй”. Предстои и същинската реализация на проекта за културно-историческото наследство на Стара Загора. Община Стара Загора кандидатства за финансиране по проект „Красива България” на Министерството на труда и социалната политика, за обект „Ремонт на Дом за стари хора ” в с. Старозагорски минерални бани, на обща стойност 520 000 лева, от които приносът на общината е в размер на 120 000 лева. В процес на подготовка е и проектно предложение по Проект „Социално включване” на Министерство на труда и социалната политика. Предложението на Община Стара Загора включва изграждане на Общностен център, където ще се предоставя пакет от интегрирани услуги /социални, здравни, услуги за предучилищна подготовка и др./ и услуги за грижи за деца на родителите и децата от уязвими групи, както и за деца с увреждания и техните семейства. Максималната сума, за която община Стара Загора може да кандидатства е в размер на 1 600 000 лв. Общинският съвет даде съгласие за ползване на общински гори за дървесина – широколистна за дърва за огрев и иглолистна, добита съгласно Лесоустройствения проект, в землищата на селата Люляк, Лозен и Сладък кладенец, като се очаква постъпленията да са около 150 хил. лв. Подготвя се Наредба за управление на горските територии, собственост на община Стара Загора. Индексирани са всички договори за наем, съгласно Инфлационния индекс на НСИ, като увеличението от постъпленията ще бъде над 20 хил. лв. Организирани са срещи и дейности в изпълнение на планираната изработка на указателни и информационни табели за туристически обекти, предназначени за монтаж на АМ “Тракия”, входните пунктове на града, както и в самия град. Избран е изпълнител и е сключен договор. Туристическият информационен център участва в Международно туристическо изложение “Ваканция и СПА Експо” в София от 16-18.02.2012 г. С цел облекчаване на трафика и задръстванията в пиковите часове от 21.11.2011 г. бул. „Гурко” е затворен за движение на МПС, в отсечката от ул. „Хаджи Димитър Асенов” до бул. „Свети Патриарх Евтимий” в часовия диапазон от 7:00 до 9:00 часа и от 16:00 до 19:00 часа. Утвърден е маршрутът на движение на автобусите, извършващи превоз на работници и служители от енергийния комплекс «Марица изток». Регламентирани са няколко нови стоянки за таксиметровите автомобили в града. Всички ученици и студенти редовно обучение, както и пенсионери над 70 г. и пенсия до 250,00 лв. пътуват с 50 % намаление във вътрешноградския транспорт. За целта Община Стара Загора ще изплати на превозвачите сумата от 1 000 000 лв. за 2012 година. На 13 декември 2011 г. Община Стара Загора спечели конкурса на Министерството на околната среда и водите за „Най-зелен град" в България за 2011 г. в категорията за населени места от 100 хил. до 200 хил. жители. За отчетния период са извършени аварийни ремонти на залата по акробатика на стадион „Берое” за 21 575 лв., на покривите на ОУ „П. Р. Славейков” - 30 822 лв. и на ОУ „Георги Райчев” 5 969 лв. Средствата са осигурени от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет. Извършен е и ремонт на климатичната инсталация на Регионалния исторически музей в Стара Загора, на стойност 15 000 лв. От отдел „Опазване на обществения ред” и звената към него са участвували активно в събирането и обработката на информацията за състоянието на населението в общината и вземането на адекватни мерки за отстраняването на възникналите трудности по време на неблагоприятните зимни условия, беше отчетено още на днешната пресконференция. Работещите в отдела, заедно със създадения Кризисен щаб към кмета на Община Стара Загора Живко Тодоров, координираха дейностите по нормализиране на зимната обстановка, почистването на градските улици и четвъртокласната пътна мрежа. От първостепенно значение бе опазването на живота и здравето на хората по време на силните снеговалежи и ветрове. През периода са изготвени общо 426 наказателни постановления по съставени актове за административно нарушение, съставени са и 211 Предупредителни и Констативни протоколи. Премахнати са 73 изоставени моторни превозни средства, а 23 са в процедура по премахване. Полицейските служители от Звено Общинска полиция са осигурили охраната на 10 масови мероприятия, извършили са 98 проверки по сигнали, подадени от граждани и юридически лица. Проверени са 127 обекта – увеселителни заведения, детски и др. Връчени са повече от 70 наказателни и административни постановления. От проверените 2014 моторни превозни средства са санкционирани 1735, показва справката. Общо 214 228.99 лева са отчетените приходи от Зелена зона и Паркинги, Репатриране на автомобили и задържане с техническо средство.

   

0 коментарa

Виж още