Публична академична лекция на доц. д-р Николай Попов

Публична академична лекция на доц. д-р Николай Попов

Публична академична лекция на тема “Политическите идеологии в съвременността” ще изнесе пред студенти от ЮЗУ "Неофит Рилски" доц. д-р Николай Попов. Доц. Попов е преподавател в Катедрата по международно право и международни отношения на Правно-историческия факултет при ЮЗУ "Неофит Рилски". Лекцията е от 16.00 часа в зала № 6315 на УК6.

   

0 коментарa

Виж още