Проектират нова сграда към Центъра за онкологични заболявания в Бургас

Проектират нова сграда към Центъра за онкологични заболявания в Бургас

Проектиране и изграждане на нова сграда към Центъра за лечение на онкологични заболявания ще започне още тази година в Бургас. Новата поликлиника ще се намира до сградата на действащия в момента Комплексен онкологичен център и ще бъде на 2 500 кв. м. разгърната площ. В момента кабинетите за извънболнична помощ се помещават в една част от 3-я етаж в Трета поликлиника, което е крайно недостатъчно и изключително неудобно за пациентите. В сравнение с това новата сграда ще предостави на болните нови и по-добри условия за полагане на необходимите грижи за лечението и възстановяването им. Средствата за проектиране ще бъдат отпуснати от лечебното заведение, което ще изготви и проекта на сградата. По предварителни анализи постройката ще бъде на 5 етажа и ще разполага с всички необходими условия и помещения за Диспансера – консултативни и терапевтични кабинети, приемни, помещения за социална рехабилитация и реинтеграция на онкологично болни. Проектът предвижда последният етаж да бъде отделен за самостоятелен хоспис, в който ще се полагат палиативни грижи за нуждаещите се. Новото здание ще бъде с осигурен достъп за хора в неравностойно положение и със затруднено придвижване.

   

0 коментарa

Виж още