Проект „Долината на розата и траките” подготвят по инициатива на Казанлък пет съседни общини

Проект „Долината на розата и траките” подготвят по инициатива на Казанлък пет съседни общини

Днес в Павел баня бе направено обществено обсъждане и бе подписан договор за партньорство между общините Казанлък, Павел баня, Карлово, Сопот и Мъглиж във връзка с кандидатстване със съвместен проект по ОП „Регионално развитие”, мярка BG161PO001/3.2-02/2011 – „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”. Община Казанлък е водеща организация , а партньори по проекта са общините Павел баня, Сопот, Карлово и Мъглиж. На тази втора работна среща бе представена концепцията на проекта, както и бе уточнено неговото наименование - "Долина на розата и траките". На срещата присъстваха кметът на община Казанлък Галина Стоянова, на община Мъглиж Господин Господинов, на община Павел баня Станимир Радевски , зам.-кметовете на Карлово и Сопот, водещият експертен състав по проекта от София, координаторите по проекта от общините партньори, туристически фирми, директори на музеи и др. Целта на съвместния проект е създаване на общ имиджов продукт на региона, създаване на туристически бранд, разпознаваем от потребителите, търсене на нови пазари на регионалните продукти, насърчаване предлагането на туристически услуги извън сезона и др. Обявената мярка за маркетинг на дестинациите с културно-историческо и природно наследство ще допринесе дългосрочно за развитието на потенциала и туристическата индустрия в региона, обхващащ тези съседни общини. Първата среща между представители на петте общини бе по инициатива на община Казанлък през м. ноември 2011 г. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по схемата е в диапазона от 200 000 лв. до 500 000 лв. Кандидатът трябва да има и задължителен собствен принос от 5%. Бенефициент по проекта е Община Казанлък с партньори поканените четири общини. Крайният срок за подаване на предложенията е 15 март 2012 г.

   

0 коментарa

Виж още