Програма „Ваканция 2014" повишава сигурността на децата през лятото в Стара Загора

Програма „Ваканция 2014" повишава сигурността на децата през лятото в Стара Загора

За пета поредна година Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) към Община Стара Загора предоставя възможност за приятна и пълноценна ваканция на подрастващите като част от мерките за повишаване сигурността на децата през лятото. Тази година лятната превантивна програма „Ваканция 2014" ще стартира на 23 юни /понеделник/ от 10 часа в зала 2 на Община Стара Загора. По повод 25 години от приемането на Конвенцията на ООН за правата на детето общественият посредник Павлина Делчева ще презентира и дискутира пред децата темата ,,Права на детето”. Програмата е посветена на ,,2014 г. - година на правата на детето” и предлага безплатно на всяко дете да се включи в разнообразни дейности във връзка с правото му на почивка, игра, културна дейност, гарантиране на безопасност вкъщи и навън. Една от основните цели на екипа на МКБППМН, съвместно с експерти от институции и организации, връстници, доброволци, родители е да популяризира правата на децата, както да затвърди, че всяко право е свързано с отговорност. Приоритетни оси в поредицата от 30 инициативи в програмата са широка и ранна превенция, насърчаване активното детско и младежко участие, формиране на устойчива гражданска позиция у младите хора, изграждане позитивни модели на отговорно поведение, творческо начало, професионално ориентиране, презентиране на доброволчески идеи, здравословен, екологосъобразен и безопасен начин на живот чрез интерактивни обучения и игри, кинолектории, както спорт, танци и много забавления. Продължава записването за участие всеки ден от 16 до 17 часа в офиса на МКБППМН, бул. ,,Цар Симеон Велики” №102, ет. 1, допълнителна информация на тел. 042 605516.

   

0 коментарa

Виж още