Приказка за потапницата и корморана e част от Детската нощ в музея в Русе

Приказка за потапницата и корморана e част от Детската нощ в музея в Русе

Международната природозащитна организация WWF в сътрудничество с Регионалния историческия музей организира лекция, насочена към ученици в началните класове, която ще запознае децата с особеностите на два застрашени в световен мащаб вида птици - белооката потапница и малкият корморан. Лекцията е част от програмата на „Детска нощ в музея” в Русе. Тя ще се проведе на 1 юни (петък), от 19.15 ч. в сградата на музея. Събитието се провежда в рамките на проекта „Трансгранични консервационни мерки за опазване на малкия корморан и белооката потапница в характерни места на територията на България и Румъния по програма LIFE +” (наричан още Зелени граници). Малкият корморан е защитен вид на национално и световно ниво. Заплахите за съществуването му идват от влошаването на местата за хранене и гнездене, пресушаването на блатата и езерата, интензивната експлоатация на рибните стопанства, незаконния или инцидентен лов. Възстановяването на влажните зони и екстензивното управление на рибните стопанства са сред мерките за опазването му. Подобно на него, белооката потапница също е застрашен вид в световен мащаб. И тя е заплашена от влошаването и разрушаването на зоните за размножаване и хранене, както и от лова в периода на мигриране или лошото управление на терените и блатата. За опазването на вида е необходимо възстановяване на местообитанията му по поречието на Дунав. Инициативата „Детска нощ в музея“ в Русе се осъществява по проект „Девета нощ в музея и Детска нощ в музея“ на Сдружение „Приятели на музея - Русе“. Тя се реализира със съдействието на Община Русе – отдел „Култура“ и е част от кампанията „Русе – кандидат за Европейска столица на културата 2019“.

   

0 коментарa

Виж още