Приеха годишния отчет за изпълнение на бюджета за приходите и разходите на община Бургас

Приеха годишния отчет за изпълнение на бюджета за приходите и разходите на община Бургас

След 40-минутно обсъждане общинските съветници приеха годишния отчет за изпълнение на бюджета за приходите и разходите на община Бургас със „за”-37, против-1. Въздържали се - 9. Според отчета има ръст на приходите в размер на с 1,6% спрямо предходната 2010 година. При годишен план-разчет на приходите в размер на 135 963,8 хил. лв., текущото изпълнение към 31.12.2011 г. е 131 085,2 лв. или 96,4% изпълнение от разчета за годината - при 95,8% за 2010 г. Постигнатият ръст се дължи на прилагане на строга финансова дисциплина, високи изисквания от страна на общинска администрация за засилена контролно-ревизионна дейност от страна на дирекция по „Местни приходи от данъци, такси и реклама" и звеното по „Информация, анализ и административно- наказателна дейност", което доведе до висок процент събираемост на задълженията от гражданите, фирми, стопански организации. Преди да пристъпят към гласуване се разрази дискусия. Общинският съветник Евгений Мосинов каза, че отчетът показва състоянието на града, как се справя общината, какво е състоянието на гражданите на Бургас. „Обезпокоени сме от няколко констатации в бюджета, които изискват внимание - приходи от местни дейности, неданъчни приходи и събраните приходи. Общината е положила максимални усилия за събиране на данъци и такси. Таксите не са бизнес. Би трябвало данъчните приходи да бъдат близо 60%. Има изкуствено напомпване на бюджета. Колко е дефицитът за миналата година?”, попита Мосинов зам.-кметът по бюджет и финанси Красимир Стойчев. Последният каза, че въпросите са много добри. Относно финансовото състояние на община Бургас е много добро. „Изключително добро. Този отчет е приет от Министерството на финансите и от управляващите органи е дадена много добра оценка. Бюджетът е с висока летва. Това, което казва г-н Николов - продължаваме да работим с висока летва. Изпълнението на отчета е с 97% в приходната си част е изключително добро. За местните данъци всички са преизпълнени. Бюджетът не е надут. За пета година община Бургас приключва без нито един дълг към контрагентите си. Нямаме дефицит”, каза Красимир Стойчев. Общинският съветник Георги Дражев каза, че по отношение на бюджета се показва как се управлява общината, общинските дейности - основно се разчита на такси и данъци. „Не се залага перо по перо. Става въпрос за неточности и има престъпна небрежност. Бургазлии в криза не могат да плащат баснословни цени. Бургазлии не могат да търпят такова разрушително управление”, каза Дражев. В отговор на това Красмир Стойчев каза, че дивидентът е намалял в дейностите на общината. „Абсолютен успех е, че са се запазили общинските фирми, без да имаме намаляване на персонала. Има събрана малко по-голяма такса, те си стоят тези пари. Няма драма и страх, че става нещо с тези пари. Бюджетът е абсолютно правилен. Спазени са всички изисквания”, каза Стойчев. Дражев каза, че не вижда читаво работещо общинско предприятие. Общинският съветник Делян Иванов зададе въпрос на Красимир Стойчев - каква е причината да са събирани по-малко приходи от глоби и санкции. Зам.-кметът отговори, че системата на събирането е желязна - съставя се наказателно постановление, ако не се плати в рамките на 6 месеца се вземат от НАП или частни съдебни изпълнители. Близо 4 млн. и половина са събрани в края на годината, каза Стойчев. С въвеждането на „синя зона” приходите от глоби са увеличени. Кметът Димитър Николов попита гл.арх. Илиева дали съществуват незаконни ресторанти, магазини и павилиони и ако има такива ще бъдат наложени санкции, ако няма акт или преписка. Арх. Илиева каза, че се правят регулярни проверки. Направени са констативни протоколи и са уведомени органите от РДНСК. Съветниците преминаха към разглеждане на пректобюджета на община Бургас за 2012 година.

   

0 коментарa

Виж още