Правителството увеличи таксите за обучение на студенти

Правителството увеличи таксите за обучение на студенти

С близо 10% ще бъде увеличен приемът на студенти и докторанти през учебната 2009/2010 г., реши правителството. Броят на студентите, които могат да влязат във висше учебно заведение, ще бъде увеличен с 5726, в сравнение с миналата година. Кабинетът гласува и 8,35% повишаване на таксите за обучение на студенти и докторанти за новата учебна година. Тази есен в държавните и частните университети ще могат да влязат 66 178 студенти. Увеличени са местата за чуждоезиково обучение и за усвояване на модерни технологии. С 18% е увеличен броят на местата за обучение в образователно и научна степен "доктор". Правителството гласува и ръст на таксите за обучение. Средното увеличение на таксите за редовна форма на обучение да е 42 лв, а за задочна форма 34 лв. Най-голямо е заложеното увеличение на таксите за професионалните направления по изкуствата - 94 лв. За Медицина, Стоматология и Фармация увеличението е със 76 лв. За останалите направления ръстът е в порядъка от 35 до 45 лв. След приключване на кандидат-студентската кампания ВУЗ-овете да представят в Министерството на образованието информация за извършените разходи за един кандидат-студент за провеждането на кампанията, съответно за първи и за всеки следващ изпит. Размерът на таксите за кандидатстване през следващата учебна година (2010/2011 г.) ще се определя въз основа на получената информация.

   

0 коментарa

Виж още