Половината от постъпилите в КЗП-Варна жалби са срещу мобилни оператори

Половината от постъпилите в КЗП-Варна жалби са срещу мобилни оператори

664 жалби и сигнали на потребители са постъпили в Регионалната дирекция на Комисията за защита на потребителите (КЗП) във Варна от началото на годината до средата на май. Това каза директорът на регионалната дирекция Илиян Станоев. В сравнение със същия период на миналата година броят им е относително същият – за първите пет месеца на миналата година са постъпили 695 сигнала. Не може да се каже, че се наблюдава тенденция към увеличение или намаление на постъпилите жалби и сигнали в регионалната дирекция във Варна. Половината от постъпилите жалби са срещу мобилни оператори. Най-често проблемите са свързани с неизпълнение на договори на мобилните оператори, с начина на прекратяване на договорите. Потребителите предявяват претенции и за превишени сметки. Другата половина от жалбите са свързани с рекламации на различни стоки и услуги. Най-често рекламациите са срещу продажбата на ел. уреди, обувки, облекла и битови услуги, свързани с предоставянето на такъв вид услуги.

   

0 коментарa

Виж още