Питейната вода в някои райони на Варна не следва да се ползва за пиене и приготвяне на храна

Питейната вода в някои райони на Варна не следва да се ползва за пиене и приготвяне на храна

На 08.05.2012г. , по данни на „ВиК-Варна” ООД, поради ремонтни работи във връзка с реконструкцията на бул. „Ген Колев”, без вода ще останат следните места: част от Цветен квартал, района на "РЗИ", района на лятно кино „Тракия”, част от кв. „Левски”, кв.”Чайка”, района около Спортна зала, района на Паметника и рйона на хотели „Бриз” от 08:00 до 20:00 часа. Издадено е предписание до експлоатиращото предприятие за незабавна дезинфекция на водопроводната мрежа и извършване на съответния лабораторен контрол до възстановяване на качествата на водата. На основание гореизложеното, питейната вода в изброените райони не следва да се ползва за пиене и приготвяне на храна, непосредствено след възстановяване на водоподаването. За отмяна на забраната гражданите ще бъдат допълнително уведомени.

   

0 коментарa

Виж още