Пет са пълните шестици на единния приемен изпит по български език и литература в УНСС

Пет са пълните шестици на единния приемен изпит по български език и литература в УНСС

Пет са пълните шестици на вчерашния единен приемен изпит по български език и литература в УНСС, на който се явиха 3481 кандидат-студенти, съобщиха от университета. От 5.50 до 5.99 имат 427 (12.27%), от 4.50 до 5.49 - 886 (25.45%), от 3.50 до 4.49 - 864 (24.82%), от 3.00 до 3.49 - 422 (12.12%), двойките са 872 (25.05%). Пет кандидатстудентски работи са анулирани. Последните два предварителни кандидатстудентски изпита в УНСС са: на 4 април (събота) – по икономика, и на 5 април (неделя) – по математика. Оценките от предварителните изпити важат за класирането след редовната кандидатстудентска кампания през юли. Ако кандидат-студентите се явят и на предварителен, и на редовен кандидатстудентски изпит, участват в класирането с по-високата оценка. Общият брой на кандидат-студентите в УНСС, заявили участие в предварителните изпити, е 8 503. През учебната 2009/2010 г. УНСС ще приеме 3 475 бакалаври. За повече информация: www.unwe.acad.bg – Прием 2008 – Бакалаври – Справки КСК.

   

0 коментарa

Виж още