Отрязаха Шипка за общински център

Отрязаха Шипка за общински център

С 20 гласа "за" Общинският съвет на Казанлък не удовлетвори молбата на кмета на град Шипка Стоян Иванов и подписката на още 779 граждани на града за референдум. Целта на допитването е произнасянето от страна на населението на градчето за отделянето му от община Казанлък и превръщането му в самостоятелен общински център, каквито са още 9 населени места в България. "Не съм изненадан от решението на казанлъшките старейшини. Ако се беше случило противното, то все едно краварят да си продаде най-дойната крава. Борбата продължава, ще разчитаме основно на Областната управа", коментира вчера пред "Старозагорски новини" кметът на Шипка. В специална подписка и писма до Областната управа, Общинския съвет на Казанлък и кмета на общината Стефан Дамянов родолюбиви граждани, обединени в Инициативен комитет "Шипка - община", настояха за самостоятелност, позовавайки се на Закона за териториалното делене в страната. Като мотив за исканата самостоятелност се посочваше фактът, че от създаването си с малки изключения Шипка винаги е била общински център, както и че самостоятелността на подбалканското градче би дала значително по-големи шансове за развитие и привличане на средства по европейски програми и публично-частни партньорства. Според кмета на Шипка, целта не е конфронтация с настоящия общински център - Казанлък, а възраждане на Шипка. Градът отговарял на всички изисквания на закона и имал даденост за превръщане в една от най-атрактивните туристически дестинации. Сред представените пред Областната управа документи за промяна на статута имало и един специален - Худат наме, датиращ от 1790 г. Той удостоверявал, че по време на турското робство Шипка е бил развит туристически център. Днес в подбалканското градче живеят близо 2 хиляди души, а броят на потенциалните избиратели е 1200.

   

0 коментарa

Виж още