Отпадна постоянната такса в детските заведения, ще се плаща само присъствена такса

Отпадна постоянната такса в детските заведения, ще се плаща само присъствена такса

С решение на общинските съветници на Казанлък, взето на заседанието от 31 юли 2014 г., постоянната такса, която родителите са плащали досега за посещение в детска ясла или градина на детето им, отпада. Тази такса бе в размер на 5 лева и се заплаща, независимо колко дни в месеца детето посещава детското заведение. В детските ясли присъствената такса бе 24 лева плюс 5 лева постоянна такса, а в детските градини – 5 лева постоянна плюс 30 лева присъствена такса. Няколко факта, а именно, че приходите от такси за ползване на детски ясли и градини е едва 1/5 от целия разход; че за предучилищната подготовка на децата, която се осъществява в подготвителните групи детските градини или училищата, родителите не заплащат такса за обучение; че голяма част от семействата ползват преференции и родителите на децата заплащат половин такса или не заплащат такава за посещаването на детските заведения, води до намаляване на приходите от тези такси. Към всичко това се добавя и необходимостта от обновяване на детските заведения, които не са основно ремонтирани откакто са построени, а е изключително важно децата да се отглеждат в значително по-добри и подходящи условия от досегашните. Не на последно място е и фактът, за който напоследък не се говори , но тежеше финансово на Община Казанлък - едва през януари 2014 г. настоящото общинско ръководство успя да изплати натрупаните задължения към фирми-доставчици по сключените в предходния мандат неизгодни за Общината договори за течно гориво и храна. Всичко това наложи актуализация на таксите в детските заведения, което се предприема по предложение на директорите на детски заведения, след като са направили своите финансови разчети. В община Казанлък към момента има 18 градини и 4 ясли, които ежегодно обслужват близо 2700 деца. Последните промени по отношение на таксите датират отпреди 3 години. Съгласно направената актуализация родителите няма да заплащат постоянната такса, а само реално присъствените дни на детето им в детското заведение. В детските ясли, в ясленските групи на Обединените детски заведения (ОДЗ) и за 3- и 4-годишните деца в ОДЗ и целодневните детски градини един присъствен ден ще струва 2.20 лв. За децата от предучилищните групи, т.е. 5- и 6-годишните деца, издръжката за храна и грижи на ден е 1.80 лв. за целодневна организация, а за полудневната организация е безплатно. Месечната издръжка на едно дете за целодневен престой в детско заведение е средно 120 лв., а родителите ще плащат едва по 2.20 лв. дневно за реално присъствие, респективно – по 1.80 лв. за децата в подготвителните целодневни групи. Това ще даде възможност на детските градини да разкрият полудневни подготвителни групи, където посещението е напълно безплатно.

   

0 коментарa

Виж още