Отклонения в качеството на водата в Старозагорско

Отклонения в качеството на водата в Старозагорско

Във връзка с наводненията в землищата на с. Горно Ботево и с. Сърнево днес РЗИ извърши мониторинг на качествата на водата, подавана за питейно-битови цели. При пробонабирането са установени отклонения от изискванията за качество на водата. Същата е с повишена мътност, информира в писмо до областния управител директорът на РЗИ д-р Златина Нанева. За предприемане на незабавни мерки е издадено Предписание до ВиК Стара Загора, уведомени са кметовете и кметските наместници на селата Горно Ботево, Сърнево и Пшеничево. До кметовете на община Стара Загора и община Раднево са издадени Предписания за уведомяване на населението и осигуряване на бутилирана вода в учебните и детски заведения на населените места и недопускане приготвянето на храна на място. Сигнал е изпратен и до ОДБХ – Стара Загора за предприемане на необходимите мерки спрямо производителите и търговците на храни. За резултатите от анализите на взетите днес проби питейна вода РЗИ ще информира допълнително.

   

0 коментарa

Виж още