От 1 юни е разрешен спортният риболов в езерото Сребърна

От 1 юни е разрешен спортният риболов в езерото Сребърна

От 1 юни 2012 година любителите-рибари могат да извършват спортен риболов на територията на Поддържан резерват „Сребърна” съгласно заповедта на директора на РИОСВ-Русе инж. Лилия Атанасова. Риболовът може да извършва само на определените за целта места – в местността „Пристана” („Лодкостоянката”) по протежение на 200 метра в северна посока до местността „Рибарника”, както и на брега на река Дунав в границите на резервата. Право да ловят риба имат физически лица, които притежават заверен билет за любителски риболов, с не повече от една въдица (пръчка) с монтирани до два броя куки (единични, двойни или тройни). Разрешеното количество е до 3 кг на ден. Контролът по спазване на заповедта се осъществява от охраната на резервата. Нарушителите ще бъдат санкционирани съгласно административно-наказателните разпоредби на Закона за защитените територии.

   

0 коментарa

Виж още