Общинският съвет в Бургас прие промени в Наредбата за настаняване под наем и продажба на общински жилища

Общинският съвет в Бургас прие промени в Наредбата за настаняване под наем и продажба на общински жилища

Общинските съветници в Бургас приеха изменения на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища, предаде репортер на Радио „Фокус” - Бургас . Измененията коригират предвиденото ограничение относно подлежащите на продажба жилища от 20 години от построяването им, на жилища на поне 7 години. Въведеният доходен критерий за кандидатстване за настаняване, респективно закупуване на общински жилище от две минимални работни заплати като брутен средномесечен доход на член от семейството от Наредбата, също следва да се промени, като се прилага нетният доход, който отразява реалните средства, с които домакинствата разполагат. 33 гласуваха „за”, 4 – „против” и 4 – „въздържали се”. Ангел Божидаров от НФСБ посочи, че цените на общинските жилища са на по-ниски от пазарните цени. Божидар Кънчев, секретар на община Бургас, обясни, че предложената на вниманието на съветниците докладна, не съдържа преференциални цени на общинските жилища, тъй като те се определят по Закона за общинската собственост. „Очакваме да генерираме някакъв приход, но по този начин ще се реши и един социален проблем, разширява се и кръгът на хората, които могат да кандидатстват за общински жилища”, обясни основните моменти в предложените промени той. Валентин Касабов заяви, че вече втори мандат общината няма ясна социална жилищна политика, а се работи на парче. Той посочи, че при предходната администрация на бившия кмет Йоан Костадинов е имало много нарушения. Ташо Желев, директор на дирекция "Управление на общинска собственост" в община Бургас заяви, че са направени много ревизии на общинските жилища. Има и извадени хора от общински жилища, не е толкова лесно, тъй като обжалват в съда. 10 жилища са продадени през миналия мандат, които не са много, тъй като през същия период са придобити около 50. Жилищата се продават на пазарна цена, заяви той. Касабов поиска списък на нарушителите и ясен план-стратегия за общинските жилища. Общинският съветник от БСП Евгений Мосинов заяви, че групата ще подкрепи измененията в наредбата, тъй като са логични. Божидар Кънчев заяви на отговор на запитвания от страна на общинския съветник Евгений Мосинов за конкретна статистика, че има повишен интерес към закупуване на общински жилища, а относно тези под наем практически веднага след напускането им се заемат от нови наематели. През последните два месеца са постъпили 200 молби за настаняване в общински жилища, заяви общинският съветник от ГЕРБ Антонио Душепеев. Трябва комплексен подход за Наредбата, по която работи съответната комисия. Георги Дражев от НФСБ предложи да се отложи разглеждането на точката, което не бе прието общинските съветници. Приета бе и докладната от председателят на Общинския съвет Снежина Маджарова за увеличение на Комисията за установяван на жилищните нужди и картотекиране на граждани се състои от 7 члена, от които 2 съветници, на 4 съветници. Бяха избрани общинските съветници Бенчо Бенчев от БСП и Шерафет Мехмед от ДПС.

   

0 коментарa

Виж още