Община Стара Загора предаде в срок документите за Интегрирания воден проект

Община Стара Загора предаде в срок документите за Интегрирания воден проект

Община Стара Загора предаде в срок документацията за Интегрирания воден проект, с която кандидатства за финансиране по ОП „Околна среда” на Министерството на околната среда и водите. Всички необходими документи по проекта отпътуваха за София в 4 кашона, в крайния възможен срок, определен за предаването му - 20 февруари 2012 г. Проектът буквално се наложи да бъде спасяван от новото ръководство на общината, заради липса на физическо време и изпълнение на процедурата в определените срокове, коментира ресорният заместник- кмет Янчо Калоянов. Според него екипът от специалисти в общината е положил максимални усилия за подготовката на необходимата документация. Тя включва още Прединвестиционно проучване за водния сектор, Анализ „Разходи и ползи”, Технически проекти за всички обекти, съгласувателни документи и т.н. Интегрираният воден проект обхваща решаването на основни проблеми, свързани с канализационата мрежа на Стара Загора, довършването на канализацията на кв. „К. Ганчев - Запад”, изграждане на канализация на кв. „АПК” и с. Богомилово, както и изграждането на главен колектор на ул. „Св. Княз Борис” в Стара Загора. Чрез реализацията му ще бъдат решени важни за града проблеми като опазване на околната среда и отвеждане на отпадните води до пречиствателната станция. Стойността на проекта е близо 41 млн. лв. с ДДС, а срокът за изпълнението му е до края на 2014 г., от началото на строителните дейности до отчитането му пред Оперативната програма. Очаква се становище оттам в тримесечен срок.

   

0 коментарa

Виж още