Община Стара Загора загуби милиони от недалновидно решение през 2005 г.

Община Стара Загора загуби милиони от недалновидно решение през 2005 г.

Печалбата на "Овергаз Инк." АД за 2008 година е 12.6 милиона лева преди данъчно облагане, съобщиха вчера от пресцентъра на компанията. За миналата година в дружествата с мажоритарното участие на "Овергаз" (едно от които е Стара Загора) са инвестирани над 33 милиона лева в нова газова инфраструктура. Построени са 226 километра нова газоразпределителна мрежа, с които общата дължина достигнала 1895 километра. Броят на крайните клиенти се е увеличил с 28%. През 2008 г. компанията е изплатила и облигационния си заем в размер на 20 милиона лева. От замяната на традиционните горива с природен газ, доставен на стопанските и битовите потребители от дъщерните газоразпределителни дружества на "Овергаз", атмосферата беше запазена чиста от 389 хиляди тона вредни вещества и парникови газове и от близо 1000 тона прах, гласи още прессъобщението на "Овергаз Инк.". От спечелените за миналата година милиони лепта щеше да има и за Община Стара Загора, ако общинските съветници от предходния мандат мислеха не по партийному, а за благото на Стара Загора. Фаталното решение датира от 07.07.2005 г., когато болшинството в местния парламент (тогава представлявано от БСП и коалиция) гласуваха за възмездно прехвърляне дела на Община Стара Загора в смесеното дружество "Газоснабдяване - Стара Загора" ООД на другия съдружник "Овергаз Инк.". Причината беше направеното искане от мажоритарния съдружник за увеличаване капитала на дружеството от 10 000 лв. на 3 млн. лева, а поводът - промяна на действащото тогава законодателство и лизинговият заем на газовото дружество за предстоящото газифициране на битовия сектор в Стара Загора. В цифри това означаваше, че за 48-те си процента в капитала на смесеното дружество Общината трябваше да внесе дялова вноска от 1 435 000 лв. "Върнете си ни паричките", настояваше тогава червена общинска съветничка. От "Овергаз Инк." върнаха на Общината 4800 лв., а тя загуби завинаги ежегодни приходи от дейност, чиито печалби от тук насетне ще се мултиплицират.

   

0 коментарa

Виж още